Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2013-01-22

Stormöte i Vartofta
22 januari

I en fullsatt samlingslokal i Vartofta samlades medlemmar idag för att höra mer om projektets framskridande.

Styrelsen gav uppdaterad information om:
- slutligt verksamhetsområde.
- organisation med styrelse, sockenansvariga, projektledargrupp och sockenombud.
- samråd med Länsstyrelsen ang fornminnen, träd, allér mm.
- genomgång med Trafikverket avseende undergångar.
- aktuell tidsplan.
- förväntade insatser av medlemmar.
- ekonomi och betalningsplan. 
- erbjudande om Blanco-lån från banken.
- ang kommunikationsoperatör
- hur kopplas allt innen i huset?
- information om framtida hemsida.
- info om ordinarie årsmöte: 9/4, kl 19.00 i Vartofta Samlingslokal