Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2014-03-26

Reparationen färdig!

Medlemsbrev
Datum: 2014-03-26


Vi kan glädjande meddela att reparationen av fiberbrottet är klar och att den sista abonnenten fick ljus i fibern nu vid tvåtiden.

Det är naturligtvis inte roligt när det blir ett avbrott på vårt nät på det här sättet, men vi kan ändå summera att det känns tryggt att beredskapen var god och att arbetet med att åtgärda felet gick så pass snabbt och smidigt.

Detta var det första lärorika testet på föreningens egna organisation och leverantörernas beredskap. Erfarenheten gav även idéer till förbättringar, t ex att vi bör undersöka möjligheten att skicka medlemsbrev som sms, för att kunna meddela samtliga medlemmar snabbare vid liknande driftsstörningar i framtiden.

Då surfar vi vidare!