Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2014-04-10

Brev från Riksnet

Medlemsbrev
Datum: 2014-04-10
                     
Brev från Riksnet
VI har mottagit ett brev från chefen för kundtjänst på Riksnet. Det svarar på ett par frågor men problemet med telefonin är inte löst. Vi emotser löpande information längre fram. 

Brevet finns att hämta under rubriken "Driftstörningar" på medlemsportalen.