Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2013-02-02

Måndag 4 februari startar grävningen på allvar

Uppstarten av själva grävningen har några gånger under januari skjutits fram pga att alla tillstånd från Länsstyrelsen och Trafikverket inte varit helt klara. PL-gruppen har fått ok muntligt tidigare under månaden men handlingarna har uteblivit. Schaktteknik har dessutom drabbats av en del merarbete i ett annat projekt. 

Måndagen den 4 februari kommer allt dock igång. En bandmaskin står sedan i fredags på plats på Storegården i Skörstorp och förhoppningen är att Schaktteknik skall kunna sätta in fler maskiner inom kort. PL-gruppen kommer i nästa vecka dessutom att ha ett möte med Schaktteknik avseende en total tidsplan för projektet, vilket ju låter sig göras nu när nästan samtliga tillstånd är i hamn och då sträckningen är definitivt utstakad inom nästan hela området.