Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2014-07-05

Information kring driftstörningar

Quadracom har under Onsdag eftermiddag (2/7) gjort flera förbättringar som skall göra vårt nät stabilare. Önskan kvarstår dock att man även i fortsättningen felanmäler avvikelser i Tv/Telefoni/Bredband.