Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2014-10-03

Slutgodkännande av projektet klart

I mitten av september erhöll styrelsen Länsstyrelsens och Post- och Telestyrelsens slutgodkännande, varvid den sista utbetalningen av kanalisationsstöd gjordes.

Idag har vi skickat ut ett medlemsbrev med fördjupad information kring detta, vilket medlemmarna kan läsa i medlemsportalen under just "medlemsbrev".