Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2014-10-08

Brev från Quadracom ang statusen

Alldeles nyss vidarebefodrades till alla medlemmar två brev från Zitius/Quadracom/Riksnet ang statusen kring åtgärderna mot driftsstörningarna. Som medlem kan du även läsa dem på medlemsportalen under "medlemsbrev".