Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2014-10-08

Vårt när är felfritt och välbyggt

Olyckligtvis har våra återkommande driftsstörningar lett till att rykten felaktigt spridits att kvaliteten på vårt egna fibernät skulle vara orsaken och att felet ligger här. 

Detta riskerar tyvärr att drabba vår duktige totalentreprenör Schaktteknik. Man blandar i så fall ihop kvaliteten på vårt egna fibernät med kommunikationsoperatörens nät och tjänster vilket kan vara förståeligt. 

Men vi vill därför från styrelsens sida förtydliga att vårt nät är mycket välbyggt och bevisligen felfritt. Det kontrollmättes utan anmärkningar vid leverans. Utöver det har kommunikationsoperatören – i samband med de omfattande driftsstörningarna – placerat mätutrustning i teknikboden i Kälvene. Dessa mätningar visar att vi har ett felfritt, välbyggt nät och att orsakerna till driftsstörningarna inte ligger hos oss eller Schaktteknik – utan hos KO och dess underleverantörer. 

Vi vill poängtera att vi är mycket nöjda med kvaliteten på Schakttekniks arbete och att ingen skugga skall falla över dem för de problem som vi har upplevt.

Styrelsen