Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2014-11-11

Besök av Sappa på senaste styrelsemötet

Styrelsen besöktes av Joakim Backlund från TV-leverantören Sappa på senaste styrelsemöte. Under dagen kommer ett medlemsbrev att skickas ut med förtydligande information från Sappa som ett resultat av våra frågor och önskemål. Informationen kommer också att publiceras på medlemsportalen under "TV – Sappa" liksom mailet under rubriken "medlemsbrev".

Observera att vi i medlemsmailet efterfrågar info om eventuella driftsstörningar de senaste två veckorna eftersom vi kommer att på nytt träffa Quadracom på styrelsemöte i nästa vecka.Markus Forsander, Stefan Brorsson, Christer Eliasson, Joakim Backlund, Jan Klang och Per Sandahl.