Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2014-11-19

Extra stämma 11 december 2014

Medlemsbrev
                                     
2014-11-19

Kallelse till Extra Föreningsstämma
11 december 2014, kl 19.00 i Näs Bygdegård
                        
Styrelsen har under hösten närmare undersökt vad som gäller för nätets avskrivning och vilka effekter denna får för medlemsinsatserna och årsavgifterna.

Vi har nu kommit fram till ett konkret förslag vilket kräver stämmobeslut innan årsskiftet. Detta är den avgörande anledningen att kalla samtliga medlemmar till extra stämma.Se bifogad kallelse och dagordning.

Kallelse, dagordning och resten av medlemsbrevet finns att läsa på medlemsportalen.