Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2014-12-04

Senaste protokoll finns nu på medlemsportalen

På senaste styrelsemöte den 18/11 deltog Quadracom med vice vd Anders Steen samt deras förstetekniker lars Lindblad. På stämman den 11/12 kommer Quadracom att delta. 

Protokoll från styrelsemötet finer du nu på medlemsportalen.