Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2015-01-30

Lösning på telefoni- och TV-problem

Zitius/Riksnet/Sappa tror sig ha funnit tekniska lösningar på de driftsstörningar vi och flera andra föreningar har drabbats av. I bifogade fil finns förklaringar och en instruktion kring vad vi som abonnenter skall göra den 13/2.

Läs mer i senaste medlembrevet på medlemsportalen samt i den instruktion som länkas från brevet.