Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2015-03-13

Obligatorisk enkät

Innan söndag 15/3 2015 vill vi att samtliga medlemmar i FiberÖstra Falbygden svarar på en enkät kring hur man kopplat och uppdaterat sin utrustning samt hur man upplever eventuella driftproblem. 

Vänligen klicka här efter att du loggat in som medlem tillvänster, så kommer du till medlemsbrevet som ger dig mer information samt den länk som leder dig till enkäten. 

Det är av yttersta vikt att vi får in svar från samtliga medlemmar.

/styrelsen