Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2015-03-17

Resultatet av enkäten...

...finns publicerad på medlemsportalen under "enkäter".

Stort tack till alla medlemmar som tog sig tid att hjälpa till att kartlägga våra driftsproblem.