Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2017-05-02

Avplöjd fiber i Gerum

Olyckligtvis har en fiberslang plöjts av i Gerum. Avbrottet berör sju medlemmar som för tillfället inte har några tjänster. Schaktteknik har besiktigat platsen och åtgärdar snarast. Tjänsterna beräknas vara i drift senast på fredag, kanske t o m på torsdag! Vi håller tummarna för en smidig reparation!