Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2017-06-15

Felet avhjälpt!

Den driftsstörning som har variti vårt nät samt Åslebygdens och Börstig/Brismene sedan igår eftermiddag, är nu åtgärdad. I det fall din utrustning inte fungerar direkt, dra ur strömadaptern och starta om samtliga enheter. För driftinformation vid liknande störningar i framtiden, vänligen se Zmarkets hemsida.

Återigen berodde felet på att utrustningen hemma hos en enskild medlem, troligen har felkopplats med följd att den skapat trafikloopar som överbelastar nätet så att det stängs ned. Eftersom detta är tredje gången något liknande händer i vårt nät det senaste året, ska vi undersöka om Zitius kan ta fram någon form av kundinformation i syfte att förebygga liknande fel i framtiden.

Medlemmen ifråga, är troligen ovetande om att hens utrustning orsakat driftsstoppet. Anslutningen i fråga är tills vidare nedsläckt. Medlemmen kommer att kontaktas av Zitius/Riksnet.