Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2017-08-25

Etapp II - Inbjudan till stormöte

Kopia av Nyhetsbrev utskickat till medlemmar i fiberprojektets etapp II (Yllestad, Vistorp, Åsarp inkl. förtätning i FÖF och BBB).

Nyhetsbrev 2017-08-24
Inbjudan!