Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2017-11-08

Angående grävning på egen tomt - etapp 2 & 3

Kopia av Nyhetsbrev utskickat 2017-11-08
Pris- och checklista för grävning på tomten (Schaktteknik) nås under inloggningen under Medlemsbrev.