Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2018-01-20

Underlag fusion föreningar

2018-01-18 har föreningen via Nyhetsbrev till medlemmarna och presentation på hemsidan under rubriken Senaste Nytt, bjudit in till informationsmöte om fusion mellan de båda fiberföreningarna Fiber Östra Falbygden och Börstig Brismene Bredbandsförening. Med inbjudan bifogades förslag till fusionsplan. Samtidigt hänvisades till att årsredovisningar för Fiber Östra Falbygden, för räkenskapsåren 2015 och 2016,  kan nås under inloggningen på hemsidan.

Även årsredovisningarna för Börstig Brismene Bredbandsförening är ett nödvändigt underlag i kommande beslut om fusion. Tillfälligt presenteras även dessa på denna hemsida under inloggningen - rubriken Årsstämmor/Årsredovisningar.