Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2018-01-20

Utbyggnadsprojektet - kanalisation Skanova AB

I vårt pågende utbyggnadsprojekt finns, mellan delområdena Yllestad och Vistorp, en kanalisation som grävts ned av Skanova AB, som därmed står som ägare till densamma. Kanalisationen omfattar en sträcka av ca 3 km.Sedan det fasta telenätet släcktes ned för Vistorps socken (maj 2017) är kanalisationen outnyttjad.

Föreningen har sedan utbyggnadsprojektet startat haft återkommande muntliga kontakter med Skanova AB gällande vår möjlighet att få ta över den outnyttjade kanalisationen. När nu representant från föreningen och Skanova AB träffas (december 2017) för att nå en överenskommelse, ställs orimligt höga krav på ersättning från Skanovas sida.

Detta har föranlett föreningen att uppmärksamma regeringen på fiberföreningarnas problem i kontakterna med Skanova AB. Detta gjordes i form av ett öppet brev från föreningen till digitaliseringsminister Peter Eriksson 2018-01-10.

Frågan har också uppmärksammats av media, bl.a. i en artikel i tidningen Skaraborgsbygden 2018-01-12. För våra medlemmars information presenteras här såväl brevet till regeringen som artikeln i Skaraborgsbygden. Vi lär få anledning att återkomma i frågan längre fram.

Öppet brev till digitaliseringsminister Peter Eriksson, 2018-01-10
Artikel i tidningen Skaraborgsbygden, 2018-01-12