Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2018-02-16

Utbyggnadsprojektet - status 2018-02-16, Vistorp

2018-01-23 anslöt ytterligare grävlag/maskin i projektet som nu, vid sidan av grävning i Åsarp, också har startat upp grävningen för Vistorpsområdet. Uppstarten skedde vid Stränggården (330), bredvid Vistorps Kyrka. Nedanstående kartbild visar även att sammankoppling nu också finns med föregående område, Yllestad by/Ryttaren (norra sidan av järnvägen), vid den tomslang som föreningen har övertagit från FEAB och som sträcker sig från norra sidan av järnvägen till Nilsahemmet, söder om järnvägen  (nr 766 på kartan).

Total grävsträcka i projektet 2018-02-01 är ca 22 000 meter.

De vita linjerna på kartan nedan visar färdiggrävd sträcka i område Vistorp.