Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2018-02-22

Utbyggnadsprojektet - status 2018-02-22, Vistorp och Åsarp

Trots mycket snö och en del tjäle som till någon del hindrar arbetet, tuffar vi på i projketet med grävning i områdena Vistorp och Åsarp. Parallellt med det finns också maskin/grävlag som arbetar med att färdigställa delar av områdena Yllestad/Badene och Yllestad by/Ryttaren, som tidigare av olika skäl har behövt hoppas över.

Nedanstående kartbilder visar status för de båda områdena Vistorp och Åsarp per 2018-02-22. De vita linjerna på kartan visar grävd sträcka.
 
                                         Del av område Vistorp 2018-02-22
                              
                                     Del av område Åsarp 2018-02-22