Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2018-03-02

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 samt fastställd fusionsplan för sammanslagning FÖF/BBB

Båda dokumenten nås under inloggningen i spalten till vänster.

Årsredovisningen presenteras under rubriken "Årsstämmor/Årsredovisningar"
Fusionsplanen presenteras under rubriken "Sammanslagning FÖF/BBB"