Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2018-03-24

Fiber i Kättilstorps tätort?

Den gångna veckan har arbete inletts i syfte att erbjuda fastigheter i Kättilstorps tätort att bli medlemmar och delägare i vår fiberförening. Om det blir ett tillräckligt stort antal medlemsansökningar (minimum ca 60 st) kommer de att inlemmas i pågående utbyggnadsprojekt, med samma villkor och med samma beräknade driftsättning under senare delen av 2018, med kalenderårsskiftet som bortre tidsgräns.

I torsdags kväll, 2018-03-22, hölls ett informationsmöte i Bygdegården i Kättilstorp för fastighetsägarna inom Kättilstorps tätort. Den som är intresserad kan läsa en sammanfattning av kvällens information. Den finns också presenterad på hemsidan i spalten till vänster under rubriken "Kättilstorp?".

Berörda fastigheter har tid på sig t.o.m. påskhelgen att lämna in medlemsansökan/avtal till fiberföreningen. Det har utsetts två områdesansvariga som för föreningens räkning tar emot ansökan/avtal och svarar på frågor. Deras kontaktuppgifter framgår av bifogade sammanfattning från kvällens möte.