Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2018-04-04

Utbyggnadsprojektet - status 2018-04-03, Åsarp, Trädet

Sedan förra statusuppdateringen i utbyggnadsprojektet (2018-03-22) har våra grävlag alternerat mellan områdena Åsarp och Trädet. 

I Åsarp har västra delen körts klart, från skåp 142 söderut mot skåp 150, dvs. fortsatt grävning över gränsen till Trädet. 

I Trädet har kompletterande grävning skett och fortsättning sker nu söderut för att sedan gå in i område Humla. I kartbilden över Trädet nedan kan kompletteras med att grävlinjen i övre högra kanten fortsätter norrut över gränsen mot Åsarp (se även kommentaren Åsarp ovan).

Viss verksamhet har under perioden också förekommit i område Vistorp.

Den vita linjen på kartbilderna nedan visar grävd sträcka.
 
                                                Del av område Åsarp per 2018-04-03
 
                                           Del av område Trädet per 2018-04-03