Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2018-04-15

Utbyggnadsprojektet - status 2018-04-13, Trädet, Humla

Våren är här! Hur underbart låter inte det? Nu underlättas jobbet för våra tappra krigare i våra grävlag. Snö och tjäle har till sist fått ge vika - fantastiskt! Tänk - vi nås av information om att våren inte har varit så sen i Sverige på 100 år!

Sedan senaste uppdateringstillfället (2018-04-03) har saker hänt bl.a. i område Trädet där vi kan se att det nu också finns en sammankoppling mellan skåpen 154, 155 och 156 i Kölaby (övre högra hörnet av kartbilden).

Vi ser nu också de första härliga vita linjerna för område Humla! Välkomna hit! Grävning har skett österut mot nr 629 och vidare söderut mot skåpen 199/200.

Under senaste perioden har också vissa sträckor som av olika skäl har måst hoppas över på område Badene och Yllesta by/Ryttaren nu grävts färdigt.

Bra jobbat! Vita linjer på kartbilderna visar färdiga sträckor.
 
                                       Del av område Trädet per 2018-04-13
 
                                        Del av område Humla per 2018-04-13