Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2018-05-10

Årsstämma 28 maj kl. 19.00 i Näs Bygdegård

Välkomna på årets föreningsstämma - den 28/5 kl. 19.00 i Näs Bygdegård.
Läs mer i nyhetsbrev utskickat 2018-05-10.

Handlingar (som listas i slutet av nyhetsbrevet) till stämman nås i vänstra spalten under inloggningen, rubriken Årsstämmor/Årsredovisningar.

För i år är ordinarie stämmodokument utökade med dokument som utgör underlag för beslut om fusion mellan Fiber Östra Falbygden ekonomisk förening (FÖF) och Börstig och Brismene Bredband ekonomisk förening (BBB).