Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2013-02-17

Instruktion för montering av kopplingsbox

I takt med att grävningen framskrider blir det dags att montera kopplingsboxarna på fasaderna. Boxarna har redan delats ut i Skörstorp och i vecka 8 kan det komma att bli aktuellt att Schaktteknik kommer och utför inomgårds grävning hos de medlemmar i Skörstorpsdelen som anmält intresse. Innan grävningen är det bra om kopplingsboxen  monteras på fasaden där du som fastighetsägare vill ha den. Instruktionen finns bakom medlemsinloggningen.