Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2013-02-18

Tryckning under stenmur vid Bäckgården

Idag har det gått undan rejält. Längsta dagsetappen hittills: ca 1200m med bandmaskinen!
Här trycks det under en stenmur vid Bäckgården.