Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2013-02-20

Fiberprojektets absoluta höjdpunkt är nådd!

Igår nådde fiberslangen fram till Mularps kyrka och därefter toppen på Mularpsberget vid Höjentorp. Sune Johansson har skickat in bilder på bedriften. Rättare sagt så går det lättare att plöja nedför bergsidan på det här sättet. Bengt Westergren i Nöttorp assisterar.