Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2013-03-01

En effektiv vecka är till ända

Under denna, den fjärde veckan har det gått undan. Kartbilden tar sig! Bandmaskinen är en bit inne i Kälvene medan hjulmaskinen har flyttat från Mularp till Orreholmen.