Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2013-03-09

Veckans karta

Även denna veckan har det rullat på bra. Bandmaskinen har nästan kommit fram till väg 47 i Kälvene och hjulmaskinen har gjort färdigt på Orreholmen, gått förbi Mossagården, förbi Stenbrottet, utmed vägen mot Björstorp och ned mot Kordam. Dock har ytterligare en telekabel som inte märkts ut riktigt grävts av i Kälvene. Vi får hoppas på att reparationen går smidigt.

Här kommer en uppdaterad karta. Nu är den även färgdelad så att vi lättare kan se hur projektet framskridit vecka för vecka.