Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2013-04-27

Nu är vi igång igen!

Härligt! Nu känns det bra igen. Tjälen har släppt och det går fint att plöja. Det mesta av Kälvene har därför kunnat bli klart i veckan, se nedanstående kartbild.

I och med att kanalisationsstödet nu är klart så har vi fått en liten skylt från Länsstyrelsen att sätta upp. Den är tills vidare uppsatt i Kvättak utanför högkvarteret i Backgården.

Ang sockenkartor så är vi medvetna om att de som är publicerade på hemsidan inte är av senaste uppdatering. Vi håller för närvarande på att uppdatera och publicerar sedan allteftersom. I veckans översiktskarta finns nu Stora Fagerås samt Kyrkeslätt med, men dock inte Lövberga-området som tillkommer framöver. Plöjning blev i det närmaste klar i Kälvene i veckan som gick.EU-skylt är uppsatt utanför Backgården.