Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2013-05-05

Långt i Näs

Projektet har framskridit bra i veckan. Schakttekniks "plöjboys" tycker det går riktigt fint nu när det inte finns någon tillstymmelse till tjäle. 

Vi har kommit långt i Näs, se bif karta. På kartan har vi dessutom nu markerat de sträckor som finns med tomrör i bl a den gamla banvallen, vilka vi planerar att använda.