Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2013-10-30

Tio till i Mularp

Under gårdagen var teknikboden helt ockuperad för svetsning av södergående fiber, varför det inte fanns tillfälle att mäta in någon abonnentfiber samtidigt. 

Samma sak idag men här kommer ändå laddning som kommit igenom under dagen:

39, 41, 42, 43, 94, 162, 169, 170, 172, 181
Varsågoda och kör!

Observera du som går i väntans fibertider - speciellt om du beställt installation och kom-igång-hjälp: du har en checklista att kolla upp som finns på den nyhet som publicerades 25/10. Om du inte läst den, gör det nu och försäkra dig om att du gjort klart allting INNAN Elservice kommer och installerar!