Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2013-11-05

6st i Kälvene

Dagens inkopplade är:
69, 73, 74, 75, 77, 177

Därmed är etapp 1,2 och 3 klara – samtliga medlemmar på den norra slingan från noden i Kälvene förutom tillkommande området Östra Gerum samt två abonnenter längst upp i Mularp där det återstår markarbeten.

Det som följer nu är arbete med etapp 4 och 5 där femman kommer att kopplas in innan fyran.