Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

Sockenansvariga

 
       
 

Sockenansvarig Badene/Yllestad


Sockenansvarig Yllestad by  inkl. Ryttaren


Sockenansvarig Ormaslätten/Yllestad


Sockenansvariga VistorpSockenansvariga ÅsarpSockenansvarig TrädetSockenansvarig HumlaSockenansvarig FivleredKättilstorp tätort - Storgatan
Kättilstorps tätort - övriga delar


Börstig Brismene  - förtätningFÖF - förtätning
  SOCKENANSVARIGA UTBYGGNAD 2017–2018

Morgan Brattberg

0708 – 38 74 59
morgan@stanghem.se

Mikael Jonsson
0703 – 63 43 63
mikael.h-torp@telia.com

Britt-Marie Sandahl
0706 – 73 00 27
bittesandahl@gmail.com

Kjell Strängby
0706 – 06 50 13
kjell.strangby@gmail.com

Jenny Karlsson
073-701 88 48
jenny.elisabeth.karlsson@gmail.com

Ola Elmestrand
070 – 540 90 43
ola.elmestrand@falkoping.se

Sven Broberg
070-523 95 53
sven.broberg@hotmail.com

Karl-Åke Folkesson
070-541 83 27
kafolkesson@outlook.com

Stig Fagersson
070-533 98 85
stigf49@gmail.com

Ulla Andersson
0706-53 10 80
andersson.humla@hotmail.se

Stig Svensson
0705-24 23 13
stig.31137@telia.com

Per Filipsson
070-512 73 59
per.filipsson@gmail,com

Svante Haumann
0762-67 77 32
haumann78@gmail.com
0762-67 77 32

Claes Rubenson


Lennart Ragnarsson
070 – 652 11 25
hjalmsered@gmail.com

Conny Johansson
0767–85 86 00,
conny.johansson@lofthouse.se


RESURSPERSONER ETAPP 2 OCH 3

Sven Skoog
070-217 32 28
bmosven@gmail.com

Håkan Rehnberg
0708-53 41 40
k.h.r@hotmail.se

SOCKENANSVARIGA Fiber Östra Falbygden
 
  Sockenansvarig Mularp
 
  Sune Johansson
0730–50 12 46
nottorp@telia.com
 
  Sockenansvarig Skörstorp
 
  Conny Johansson
0767–85 86 00,
conny.johansson@lofthouse.se
 
  Sockenansvarig Östra Gerum   Tony Larsson
070-337 38 00
tony.m.larsson@gmail.com
 
  Sockenansvarig Kälvene   Sven Skoog
070-217 32 28
bmosven@gmail.com
 
  Sockenansvarig Näs   Carl-Magnus Folke
070-673 18 32
carl-magnus.folke@ringius.se
 
  Sockenansvarig Vartofta-Åsaka   Stefan Brorsson
0708–35 07 00
vsk.stefan@telia.com
 
  Sockenansvarig Grännarp   Sture Andersson
070-894 46 69
stureigrannarp@gmail.com
       
  Rådgivare   Jan Klang
0731-54 55 04
anita.jan@hotmail.com
     
 
      ANSVARIG TEKNIKBOD

David Gustafsson
0702–02 31 21
david.gustafsson@bravida.se