Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

Fiber i Kätttilstorp

Den 22 mars 2018 hölls ett informationsmöte i Kättilstorp där kontentan var att FEAB lämnar det planerade fiberprojektet i Kättilstorps samhälle till förmån för Fiber Östra Falbygden.

Vår tolkning av mötet är att samtliga närvarande var positivt inställda till vårt projekt och våra anslutningsvillkor. Vi har möjlighet att bygga Kättilstorps samhälle inom samma tidsram som vårt pågående utbyggnadsprojekt med färdigställning under hösten 2018 (årsskiftet som bortre gräns).

Det som följer nu är att alla Kättilstorpsbor som vill ansluta till fibernätet skall fylla i "medlemsansökan" och "anslutningsavtal" och snarast (gärna innan påsk) lämna dessa till de nya områdesansvariga som utsågs på mötet. 

Dessa är:

För Storgatan
Svante Haumann
Storgatan 49
haumann78@gmail.com
0762 - 67 77 32

För övriga delar av Kättilstorps tätort
Claes Rubenson

FEAB hade 60 anslutningsavtal i Kättilstorp. Om samtliga dessa fastighetsägare väljer att teckna avtal med oss kommer projektet att kunna genomföras. Men vi tror att fler ansluter när projektet nu blir verklighet. Det finns 111 hushåll i Kättilstorp. 

Vi hälsar Kättilstorp välkomna till Fiber Östra Falbygden.

PDF -filer:
Information från mötet i Bygdegården 2018-03-22
Powerpointresentation från mötet i Bygdegården 2018-03-22
Medlemsansökan
Anslutningsavtal