Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2013-11-19

Fyra inkopplade – etapp 4 helt klar idag

Idag har följande medlemmar blivit inkopplade: 97, 142, 148 och 166.
Därmed är etapp fyra helt klar!