Fiber östra Falbygden ekonomisk förening
bildades i januari 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät i Falköpings kommun, huvudsakligen i socknarna
Mularp, Skörstorp, Kälvene, Näs och Vartofta-Åsaka.

FÖR MEDLEMMAR

Välkommen till Fiber Östra Falbygden!Du är en av hela 241 hushåll, lantbrukare och företag – från Åsle och Mularp i norr till Vartofta-Åsaka och Åsarp i söder – från Falekvarna i väster till Hångsdala i öster – som är medlem i Fiber Östra Falbygdens ekonomiska förening. Därigenom är du delägare i vårt gemensamma fiberoptiska nät. Nätet är lika snabbt och modernt som om du bodde mitt i Stockholm eller t.o.m. New York. Kanske mer modernt till och med. Landsbygden på Östra Falbygden är sedan december 2013 uppkopplad mot omvärlden!

FÖRENINGENS HEMSIDA har en publik del med allmän information i menyn längst upp till vänster samt de senaste nyheterna i högerspalten. 

MEDLEMMAR i föreningen har dessutom tillgång till mängder av ytterligare informationsmaterial såsom protokoll, medlemsregister och utförliga kartor genom att logga in längre ned i vänsterspalten.

Styrelsen kommunicerar med medlemmarna genom denna webplats, samt genom MEDLEMSUTSKICK per mail samt, om nöden så kräver, via SMS. Om du inte får våra medlemsbrev – hör av dig till sekreteraren.

 
 PARAPLYFIBERFÖRENINGEN 
Fiber Östra Falbygden är dessutom en av initiativtagarna till Falbygdens Paraplyfiberförening – ett samarbetsorgan mellan fiberföreningar där vi konstaterar att vi är starkare tillsammans. Bl a kan vi hjälpa varandra med tips, råd, förmedling av konsulter och kunniga medlemmar samt samverka vid framtida upphandlingar.