Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2014-04-09

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 24/4 2014

Medlemsbrev
Datum: 2014-04-09

Ordinarie föreningsstämma i Fiber Östra Falbygden Ek. för. hålls den 24 april 2014 kl 19.00 i Vartofta Samlingslokal. 

Välkommen!
                         
Följande dokument kan du ladda ned bakom medlemsportalen under menyvalet ”Årsstämmor/Årsredovisningar”. Vänligen ordna med din egna utskrift för stämman. 

Kallelse 
Resultaträkning
Balansräkning
Valberedningens förslag för 2014