Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2014-12-19

Rapport från extra stämma

Ett medlemsbrev har skickats ut idag till medlemmarna ang den extra stämma som hölls förra veckan. Medlemsbrevet finns att läsa på medlemsportalen liksom protokoll och bilagor.

God Jul och ott nytt år!