Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2017-09-21

Rapport från informationsmöte etapp II - 2017-09-07

Kopia av nyhetsbrev utskickat 2017-09-17.

Nyhetsbrev 2017-09-17