Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2013-03-22

Tjälen stoppar upp! Karta 22 mars. 

Grävning och plöjning är helt avstannat under denna veckan, pga av att tjälen har gått djupare efter att snön smälte bort. Dock har arbetslagen fortsatt med tryckning under vägar och uppsättning av kopplingsskåp. Man har även reparerat maskiner. Nedan en karta som ungefärligen visdar läget som det såg ut fram till förra fredagen 15/3.