Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2018-03-12

Utbyggnadsprojektet - status 2018-03-12, Trädet

Sedan föregående statusuppdatering har huvudsakligen grävinsatserna ägt rum i område Trädet. Hela sträckan mellan skåpen 160/161 är nu färdig samt sträckan från skåp 160 mot Sverkilstorp, Ryninga (511, 518 och 521) och sträckan från skåp 163 mot Tummarp (524). Dessutom mellan skåp 160/153 och norrut mellan skåpen 151/152. Sträckan mellan skåpen 152/153 har fått hoppas över och grävs vid ett senare tillfälle.

Vita linjer på kartan markerar färdiggrävd sträcka.
 
                                          Del av området Trädet 2018-03-12