Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2018-02-09

Utbyggnadsprojektet - status 2018-02-09, Åsarp

I förra uppdateringen 2018-01-19 hade grävlaget färdigställt grävningen i stort sett över hela områdena Yllestad/Badene och Yllestad by/Ryttaren - dvs. norr om järnvägen. Näst på tur stod område söder om järnvägen - Yllestad/Ormaslätten. Med anledning av tjäle i våra grusvägar (ca 25 cm), beslutades dock att område Yllestad/Ormaslätten lämpar sig bättre att gräva när tjälen har gått ur marken. Detta eftersom det där i långa stycken är fråga om grävning i alternativt utmed grusvägar.

I stället flyttade grävlaget till område Åsarp fr.o.m. v 4/18, nu för grävning över åkermark, som lämpar sig bättre under vinterförhållanden. Flytten av maskin till Åsarp gör därför arbetet mera kostnadseffektivt just nu.

I nedanstående kartbild framgår vilka sträckor som har grävts färdigt i område Åsarp till dags dato 2018-02-09. Fastigheterna Å 64-65 är Frugården Åsarp, Å 66 är Kippan Åsarp och Å 67 är Skägga Åsarp. Den vita linjen på kartan visar grävd sträcka.