Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2014-06-27

Detaljerade kartor färdigställda

Den sista delen i projektet var att upprätta detaljerade kartor som baseras på en noggrann uppmätning med hjälp av GPS. Kartunderlaget har Falköpings Kommun bistått med medan det är Schaktteknik som mätt in nätet exakt och lagt in mätlinjen på kartmaterialet. Sedan har föreningens sekreterare sammanställt materialet och tagit fram detaljerade markägarkartor som bilaga till markägaravtalen. Utskrifter av dessa kommer under sommaren 2014 att delas ut av sockenansvariga till samtliga berörda markägare tillsammans med markägaravtalen.

Kartorna innehåller inte de sista sträckningerna fram till varje byggnad. Oftast är detta den dragningen som medlemmarna stod för själva. Den som anser att sträckningen som anges på kartan är felaktig eller bristfällig kotaktar Conny Johansson som har underlag att justera och skriva ut nya kartor.

På medlemsportalen under rubriken "kartor" finns länkar till pdf-filer med samtliga markägarkartor för den som själv vill ladda hem och skriva ut.