Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2013-06-12

Välj abonnemang innan 30 juni!

Innan den 30/6 skall alla medlemmar som vill teckna sig för den s.k. "Trippeln" ha valt detta abonnemang. 
All information du behöver finns i medlemsportalen under "Välj abonnemang".

Ladda hem och fyll i anmälningsblanketten för Trippeln – och lämna den sedan till Quadracomansvarige i din socken. Även du som anmälde dig på listan på stormötet den 3/6 skall fylla i och lämna in blanketten.

Läs även information vad som gäller om bara vill ha antingen TV, Internet eller telefoni. 

Här finns också en adressanmälan för hyresgäster som skall stå som fakturamottagare för abonnemanget.