Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2013-02-05

Nu plöjs det i Skörstorp!

Härligt, till slut är vi igång på allvar. Igår testplöjdes en sträcka i Skörstorp och idag läggs fiberslangen ned från Storegården och Vassbacka mot Mularpsvägen. Göte Gustavsson och Yngve Johansson är sockenombud och hjälper till så att inga missförstånd uppstår kring stakning och anläggningar såsom täckdiken mm. Gösta Johansson är också med och kontrollerar."Förplöjning" utan slang mellan Nätered och Mularpsvägen.Om inga stora stenar har påträffats blir det inte några stora sår av plöjfåran.  Nedläggning av slang i förplöjd fåra.Mellan Storegården och Vassbacka.Förplöjning mellan Pilagården och Pilakvarn.