Fiber östra Falbygden ek. för. driver sedan 2012 ett
fibernät huvudsakligen i socknarna Mularp, Skörstorp, Kälvene,
Näs och Vartofta-Åsaka. Under 2017-2018 byggs nätet ut i
Yllestad, Vistorp, Fivlered, Åsarp, Trädet och Humla.

FÖR MEDLEMMAR

2017-12-04

Status Yllestad 2017-12-01


Kartan ovan visar med vita linjer de grävsträckor som per 2017-12-01 har tillryggalagts i projektet. Kartan visar Yllestad by och delar av Badene (Badene till största delen färdiggrävt). Grävlaget befinner sig nu i området Yllestad by, i trankten kring Yllestad Kyrka.

Ett förtydligande: På kartan markeras fastigheter som ansluts med en grön kartnål. Röda nålar är fastigheter som inte ansluts i nuläget. Ovan presenterad karta där färdiggrävda sträckor har markerats är inte den senast uppdaterade. Ett antal kartnålar i trakten kring Korsgården, Yllestad by, har senare markerats gröna efter sent inlämnade anslutningsavtal.